Urząd Miejski w Paczkowie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna

HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI

Harmonogram dotyczy zarówno zmieszanych odpadów komunalnych, czyli tych, które nie są poddawane segregacji, jak i tych, które gromadzone są w sposób selektywny.

Burmistrz Paczkowa przypomina, że od 1 stycznia 2016 r.:

1. wpłaty należy dokonywać 6 razy w roku, czyli raz na dwa miesiące, najpóźniej do ostatniego dnia danego okresu rozliczeniowego.

2. w przypadku dodatkowych pytań, uwag czy też wątpliwości proszę o kontakt z pracownikami Urzędu Miejskiego.

 

Przypominamy, że PSZOK mieści się przy ul. Mickiewicza 3, na terenie Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Paczkowie, a dostępny jest w każdy wtorek, czwartek i sobotę w godzinach od 12:00 do 16:00. lub (77) 431 64 22. W razie nasuwających się pytań lub wątpliwości, polecamy lekturę szczegółowego Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych lub kontakt z Zakładem Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Paczkowie - tel. (77) 431 64 11 lub (77) 431 64 22. 

Poniżej zamieszczamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych obowiązujących w I kwartale 2018 roku na terenie miasta i gminy Paczków:

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych dla miasta Paczków w I kwartale 2018 r.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych dla sołectw w Gminie Paczków w I kwartale w 2018 r.

Przypominamy, że mieszkańcy, którzy składali "deklarację śmieciową" w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (np. właściciele domów jednorodzinnych i właściciele nieruchomości bez określonego zarządcy, spółdzielnie mieszkaniowe) powinni uiszczać opłatę śmieciową w kasie Urzędu Miejskiego w Paczkowie lub na konto bankowe: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie - 55 9588 0004 1720 0000 2000 0010 - regularnie do końca każdego okresu rozliczeniowego (raz na dwa miesiące).  W tytule przelewu koniecznie należy wskazać za kogo dokonywana jest opłata oraz jakiego dotyczy okresu. Po uiszczeniu opłaty w kasie UM, wpłacający otrzyma pisemne potwierdzenie dokonania wpłaty.

Najemcy mieszkań komunalnych powinni uiszczać opłatę śmieciową u zarządcy mieszkań komunalnych, czyli na konto bankowe Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Paczkowie.

Właściciele mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych, które posiadają swojego zarządcę (np. ZUKiM, firmę "Posesja" czy inny podmiot zarządzający) powinni uiszczać opłatę śmieciową u swojego zarządcy.

 


-->